Skip to main content

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Шофьор на цистерна" към отдел "Горива и смазочни материали" през сезон 2020 на Летище Бургас.

 

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Оператор зареждане с гориво" към отдел "Горива и смазочни материали" през сезон 2020 на Летище Бургас.


Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Шофьор товарен автомобил" в отдел "Перонно обслужване и карго" през сезон 2020 на Летище Бургас.


Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Автомонтьор" в отдел "Управление на съоръжението" през сезон 2020 на Летище Бургас.


Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Служител на гише за регистрация на пътници и багажи / Информатор" към отдел "Пътническо обслужване" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Служител на гише за регистрация на пътници и багажи / Специална категория пътници" към отдел "Пътническо обслужване" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Контрольор по затоварване/Координатор наземно обслужване" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Чистач на въздухоплавателно средство" към отдел "Перонно обслужване и карго" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Оператор Паркинг" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12т." през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Шофьор на самолетообслужваща техника" към отдел "Перонно обслужване и карго" през сезон 2020 на Летище Бургас

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Организатор ВИП салон" през сезон 2020 на Летище Бургас

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2020 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел “Перонно  обслужване и карго”

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Предлагаме обучение преди активния сезон. За времето, което е необходимо за обучението, е предвидено допълнително възнаграждение.

Ако не намирате подходяща за вас позиция, но желаете да работите на Летище Бургас, изпратете Вашата свободна кандидатура.

Ще се свържем с Вас с предложение при наличие на работна позиция, която да отговаря на Вашия професионален опит и умения.

Last update date: 05.04.2020 Last update time: 05:42