Пътуване с домашни любимци
Пътуване с домашни любимци
Пътуване с домашни любимци
Искате да заведете домашния си любимец в чужбина?

Правилата за превоз на животни се различават в различните държави и авиокомпании. Съветваме ви да се свържете с властите в страната на местоназначение, както и да потърсите съвет от авиокомпанията или туристическата агенция, преди да планирате пътуването си.

 

Изисквания:

  • Максималният брой домашни любимци, които могат да придружават собственика или упълномощено лице по време на едно движение с нетърговска цел, не може да надвишава пет.
  • Максималният брой на домашните любимци може да надхвърля пет, ако движението на домашни любимци с нетърговска цел е с цел участие в състезания, изложби или спортни събития, или при обучение за такива събития, и ако домашните любимци са на възраст над шест месеца.
  • Домашните любимци не могат да бъдат транспортирани, освен ако не отговарят на следните изисквания:
  • Те са маркирани чрез имплантиране на транспондер (микрочип) или чрез ясно четлива татуировка, нанесена преди 3 юли 2011 г.
  • Те са били ваксинирани срещу бяс и датата на поставяне не предхожда датата на поставяне на транспондера или татуировката. Трябва да изчакате 21 дни от датата на ваксинацията срещу бяс, преди да пътувате.
  • Притежават ветеринарно-санитарен сертификат или паспорт в съответствие с разпоредбите на ЕС, издаден от официален орган или ветеринарен лекар.

 

Влизане или завръщане в България от държава членка или трета страна
Когато влизате или се връщате в България, вашият домашен любимец трябва да отговаря на изискванията за влизане. Те включват:

  •   микрочип
  •   ваксинация срещу бяс
  •   паспорт на домашен любимец или официален ветеринарен сертификат от трета страна в съответствие с 577-2013-ЕС

За някои страни, включително, но не само: Украйна, Казахстан, Грузия, Армения, Израел, Кувейт , изброени в Regul.1219-2014-EC (вж. пълния списък), се изисква изследване на антитела срещу бяс в одобрени лаборатории. (връзки към Одобрени лаборатории в трети страни, одобрени серологични лаборатории за бяс в ЕС)
Ако пътувате от страна, която не е включена в списъка, вашият домашен любимец ще трябва да си направи кръвен тест и след това да изчака 3 месеца, преди да влезе в България.

 

За повече информация се обадете директно на дежурния ветеринарен лекар: +359 886 404863 

Не можете да намерите търсената информация?

БургасСвързва ви с...