Skip to main content

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Предлагаме обучение преди активния сезон. За времето, което е необходимо за обучението, е предвидено допълнително възнаграждение.

Last update date: 27.02.2020 Last update time: 01:21