Паспортна проверка
Паспортна проверка
Уверете се, че всички Ваши документи са налични за Вашето пътуване.

Пътниците, заминаващи за и пристигащи от Шенгенското пространство, не преминават паспортно-визов контрол, но задължителнo следва да носят в себе си валиден документ за пътуване. 

Пътниците, заминаващи за и пристигащи от територия извън Шенгенското пространство, преминават паспортно-визов контрол. Пристигащите пътници и притежателите на електронни паспорти могат да се възползват от автоматизираните гишета, вместо да се насочат към гише за извършване на паспортно-визов контрол от служител на „Гранична полиция“. За да удостоверят самоличността на пътника, електронните гишета използват биометрични данни - технология за лицево разпознаване и пръстови отпечатъци.

Пътуване с деца или малолетни извън граница

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, моля посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина

В линка може да бъде открита информация за:

  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;
  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;
  • Примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;
  • Случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;
  • Процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.

Не можете да намерите търсената информация?

БургасСвързва ви с...