Пътуване с малки деца
Пътуване с малки деца
Услуги в Терминал 2

Ако пътувате с малки деца, Летище Бургас предлага съоръжения, които ще Ви помогнат и ще направят пътуването Ви по-лесно. Стаята за майки с деца се намира в зоната за „Заминаващи пътници“, след  преминаване на проверка за сигурност. Мястото е спокойно и удобно и можете да се погрижите за Вашето дете, преди да се качите на самолета. Пътуващите пътници за дестинация извън Шенгенското пространство получават допълнително обслужване от наш служител за ползване на стаята за майки с деца. 

Местата за смяна на пелени се намират в тоалетните помещения в Терминал 2.

 

Пътуване с деца или малолетни извън граница

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, моля посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина.

В линка може да бъде открита информация за:

  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;
  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;
  • Примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;
  • Случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;
  • Процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.

 

 

Не можете да намерите търсената информация?

БургасСвързва ви с...