Skip to main content

Независимо дали ще посрещате роднини или гости, или просто ще пътувате до някоя точка в света, ако имате нужда от удобно парко място за Вашата кола, използвайте паркинга  пред Терминал 2 за почасов, дневен или дългосрочен престой.

Безплатният престой за посрещане или изпращане на гости е 10 минути. Такса за паркинг услуги  се прилага за всички превозни средства, чийто престой на територията на летище Бургас е над 10 минути от момента на влизане.

parking boj

 

Цени за престой на паркинга на летище Бургас от 01.05.2021 г.:

Parking price list BG

 

  • За допълнителна информация 24/7 (дежурен паркинг оператор):

Тел.: +359 56 870 593

Мобилен: +359 884 801 283

E-mail: parking.operator@varna-airport.bg

 

  • За подаване на заявления и сключване на абонаменти за паркинг, съгласно Общите условия на Фрапорт

(В работно време от понеделник и петък 8:00 - 16:30ч.)

Летище Бургас, Административна сграда, офис 115, Координатор паркинг

Тел.: +359 56 870 188

Мобилен: +359 884 81 00 08

E-mail: stanimir.stoykov@burgas-airport.bg

Лице за контакт: Станимир Стойков

Заявление договор за паркинг

Общи условия за ползване на паркинга

 

  • За търговски въпроси, свързани с обществен паркинг на летище Варна

Летище Бургас, Административна сграда, Търговски отдел, стая 113

Тел.: +359 56 870 109

Мобилен: +359 885 40 66 20

E-mail: desislava.gospodinova@fraport-bulgaria.com

Лице за контакт: Десислава Господинова

 

Допълнителна информация за издаване на фактури:

Бланка за издаване на електронна фактура (изпраща се еднократно попълнена и подписана)

Заявление за издаване на фактура след платена услуга в брой

Last update date: 28.10.2021 Last update time: 16:24