Skip to main content
Campaign poster

 

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ MINUTE to WIN it

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Лятната кампания на летище Варна и летище Бургас „MINUTE to WIN it” ("Кампанията") се организира и провежда от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с ЕИК 148045472, седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна ("Организатор на Кампанията").

С участието си в Кампанията, участниците приемат да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените официални правила на Кампанията ("Официални Правила"), които ще бъдат обявени в периода на Кампанията на www.varna-airport.bg и на www.burgas-airport.bg.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Кампанията се организира и провежда в следните търговските обекти, разположени на  терминал 2 на летище Варна и терминал 2 на летище Бургас, а именно: магазини на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar) и “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД (Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop).

Право на участие имат пълнолетни и дееспособни лица, навършили 18 г. към датата на покупката.

Служители на Организатора, както и на „Нюанс БГ“АД и “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в промоцията.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се провежда в периода 08.07.2019г. – 30.09.2019г. вкл. или до изчерпване количествата на скреч картите и талоните за участие в томболата, в обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar) и “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД (Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop) на двете летища.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ

В Кампанията участват всички търговски марки и продукти от асортимента на търговските обекти, участващи в Кампанията  („Участващи в Кампанията продукти), като условие за участие в Кампанията е минимална стойност на общата покупка, описана в Раздел 5, без значение от вида на закупените продукти.

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието е обвързано с покупка. Кампанията се разделя на 2 части:

Част I. Кампания с моментни наградиважи за всички участващи търговски обекти

1. При покупка на участващи в Кампанията продукт/и на стойност поне:

А) € 50 (петдесет евро) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект. За всеки € 50 от своята сметка, клиентът получава по 1 скреч карта, но не повече от 3 броя скреч карти за една сметка, а именно: за сметки от € 50 до € 99,99 – 1 скреч карта, за сметки от € 100 до € 149,99 – 2 скреч карти, за сметки от и над € 150 – 3 скреч карти. 

Б) € 7,50 (седем евро и петдесет цента) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обекта на “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД (Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.

2. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип.

3. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своята награда на момента от персонала в съответния търговски обект.

4. Покупката се удостоверява с касова бележка, дубликат от която се задържа заедно с печеливша скреч карта, за удостоверяване на предадена на клиента награда, в случай на печеливша скреч карта.

5. Срещу една касова бележка, отговаряща на условията от т.1, част I, клиентът получава една, две или три скреч карти, в зависимост от механизма описан в т.1, част I.

6. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с представяне на нова касова бележка, с която не е участвал и удостоверяваща покупка, отговаряща на условията от т.1, част I.

7. Всеки участник може да спечели само една награда от една скреч карта.

8. Скреч карти и награди, получени от тях не се заменят срещу левовата им равностойност.

Част II. Кампания с награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)

  1. Всички непечеливши скреч карти от летище Варна имат право да участват в томбола за спечелване на една от две награди: ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена (6 нощувки за двама възрастни с две деца), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000 или награда портативна тонколона JBL Party Box.

Всички непечеливши скреч карти от летище Бургас имат право да участват в томбола за спечелване на една от две награди: ваучер за почивка в хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг (6 нощувки за двама възрастни), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000  или награда портативна тонколона JBL Party Box.

В случай че печелившият на награда ваучер за почивка, заедно с ваучер за самолетни билети в томболата на летище Бургас желае да се възползва от почивка за двама възрастни с две деца, би могъл да замени почивката си в хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена.

2. Талонът за участие (гърбът на скреч картата) се попълва от клиента и се пуска в кутия, на обозначените за това места в търговските обекти.

3. Печелившите на наградите ваучер за почивка с ваучер за самолетни билети, заедно с 3 (три) резерви за летище, ще бъдат изтеглени в периода 01.10.2019г. – 15.10.2019г. в офиса на „Нюанс БГ“ АД на летище Варна и летище Бургас в комисия от представители на „Нюанс БГ“ АД и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

4. Печелившите ще бъдат уведомени от организатора по телефон и/или имейл в срок от 5 (пет) работни дни след датата на тегленето.

5. В случай, че печелившия участник не може да бъде открит в срок от 7 (седем) дни на посочените от него телефон и/или имейл поради грешни или неверни данни посочени от него или други независещи от организатора причини, за печеливш се смята участника изтеглен като първа резерва. Ако и той не може да бъде открит, за печеливш ще се счита участника изтеглен като втора резерва и т.н.

6. В случай, че печелившият участник откаже да използва наградата си официално в писмена кореспонденция по имейл, наградата се предоставя на участника изтеглен като първа резерва.

7. Наградата (ваучер за почивка и ваучер за самолетни билети на стойност € 1000) не може да бъде предоставяна на трети лица и не може да бъде заменяна срещу паричната й равностойност.

8. Предоставянето на ваучерите за почивка и за самолетни билети, организирането на получаването им и комуникацията с печелившите са за сметка на „Нюанс БГ“ АД.

9. Наградата ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена важи за 6 (шест) нощувки за двама възрастни с две деца и може да бъде използвана до 1 (една) година след изтеглянето й.

Наградата ваучер за почивка в хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг важи за 6 (шест) нощувки за двама възрастни и може да бъде използвана до 1 (една) година след изтеглянето й.

10. При избор на използване на почивката в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена в слаб сезон (01.11.2019г. – 30.04.2020г.), изхранването е Full Board (с вкл. закуска, обяд и вечеря, като обядът и вечерята се предлагат на блок маса или на фиксирано меню, в зависимост от заетостта на хотела). В този случай печелившият трябва да резервира своята почивка не по-късно от 15.01.2020г.

11. При избор на използване на почивката в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена в силен сезон (01.05.2020г. – 31.10.2020г.), изхранването е All Inclusive. В този случай печелившият трябва да резервира своята почивка не по-късно от 15.03.2020г.

Използването на почивката в хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг е възможно само в силен сезон (01.05.2020г. – 30.09.2020г.), изхранването е All Inclusive. Печелившият трябва да резервира своята почивка не по-късно от 15.03.2020г.

12.  Наградата ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена не може да бъде използвана в следните празнични периоди: Коледа (21.12. - 26.12.2019г. вкл.), Нова година (26.12.2019 - 02.01.2020г. вкл.) и Великден (16.04. – 20.04.2020г. вкл.).

13. Ангажимент на печелившият участник е да осъществи връзка с хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена или хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг, да уточни подробностите, да резервира и организира своята почивка.

14. Ваучерът за самолетни билети на стойност € 1000 се осигурява от posoka.com.

15. Ваучерът за самолетни билети важи за полети до и от България във връзка с почивката в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена или хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг.

16. В случай, че стойността на самолетните билети е по-голяма от € 1000, разликата се доплаща от печелившият. В случай, че стойността на самолетните билети е по-малка от € 1000, разликата не се изплаща на печелившия.

17. Ангажимент на печелившият участник е да осъществи връзка с posoka.com, да уточни подробностите, да резервира и организира своите самолетни билети.

18. На основание чл. 12 и чл. 35 ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т.21 ЗДДФЛ, предметните печалби със стойност над 100 лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка платецът на дохода – предприятието декларира и внася размера на дължимия данък за наградите, отговарящи на условието за облагаем доход. За  наградите ваучер за почивка в хотел Астор Гардън или хотел Cook’s Club и ваучер за самолетни билети на стойност € 1000, както и тонколона JBL Party Box, предоставяни от „Нюанс БГ“ АД, последното следва да декларира изплатения доход от наградите на физически лица и да внесе размера на дължимия данък.

19. С приемането на тези Правила всеки Участник е информиран и се съгласява, че в случай, че спечели моментна или томболна награда, неговото/ нейното име и фамилия, както и снимки от връчването на наградата, могат да бъдат публикувани на официалната интернет страница и/или във Facebook страницата на Летище Варна и Летище Бургас.

С приемането на тези Правила всеки Участник е информиран, че в случай, че бъде изтеглен като печеливш Участник за наградата ваучер за почивка или тонколона JBL Party Box, Организаторът или „Нюанс БГ“ АД по собствено решение може да се свържат със спечелилия участник с молба за участието му във фотосесия, в удобно за него време и изцяло за сметка на Организатора /„Нюанс БГ“ АД и/или да предостави снимков материал от осъществената като награда почивка след изразено съгласие от страна на участника.

Организаторът не дължи заплащане на спечелилите Участници за предоставените снимки, които ще бъдат използвани от Организатора в аудио, видео или печатни материали.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите от Кампанията са следните:

Част I – моментни награди от скреч карти на всички участващи търговски обекти:

A) „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar):

 

Награда

Брой

1

20% отстъпка в същия магазин или в магазин Bulgarian Bazaar*

56 000

2

30% отстъпка в същия магазин или в магазин Bulgarian Bazaar*

1 000

3

50% отстъпка в същия магазин или в магазин Bulgarian Bazaar*

200

4

Комплект пощенски картички

8 600

5

Bluetooth тонколона

4

 

* Отстъпките важат при повторна покупка в рамките на същия ден. Отстъпките не се начисляват върху цигари, тютюневи изделия и продукти в промоция. Максимална отстъпка €100.

 

 

Б) “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД (Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop):

 

Награда

Брой

1

Кафе еспресо DonCafé

3 000

2

Минерална вода Bankya 0,5l

2 500

3

Наливна бира Kamenitza 0,33l

2 000

4

Комплект подложки за чаши

7 500

5

Ключодържател

45

6

Фитнес гривна

6

Част II. Награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)

 

Награда

Брой

1

Ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена (6 нощувки за двама възрастни с две деца), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000

1

2

Ваучер за почивка в хотел Cook’s Club в к.к. Слънчев бряг (6 нощувки за двама възрастни), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000

1

3

Тонколона JBL Party Box

2

 

Не се допуска получаване на паричната равностойност на спечелената награда.

Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

 

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност за промени в датите и обектите на провеждане на Кампанията при промени от страна на съответните търговски оператори.

Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печеливш участник на посочения от последния телефон и/или имейл. Организаторът на кампанията не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.

Цената на участващите в Кампанията продукти се определя от съответния търговски обект.

Организаторът не носи гаранционна отговорност за големите награди, като такава се предоставя (ако е приложимо), съгласно условията на техните производители/разпространители.   

Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници, забавяне на доставчици на куриерски услуги или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност. Участници, които използват фалшива идентичност в кампанията  и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, както и да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.

 

РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на играта се прилага действащото законодателство на Република България.

 

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148045472, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна, с контакт: office@fraport-bulgaria.com ("Организатор").

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, страна на произход, телефонен номер и имейл, които участниците попълват собственоръчно в талоните за участие в Играта.

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави, ЕГН и адрес за получаване на наградата.

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 3 месеца, след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148045472, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна,  имейл: dpo@fraport-bulgaria.com

7. Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни може да откриете на посочения линк: https://www.fraport-bulgaria.com/content/fraport-bulgaria/bg/ misc/site_services/privacy-notice.html

 

Общите условия на Кампанията са изготвени на български и английски език. В случай на противоречия в двете версии предимство има българският език.

Last update date: 12.11.2019 Last update time: 01:01