Skip to main content
Услуги в Терминал 2

Tерминал 2 на Летище Бургас предлага помещения за майки с деца, които са удобен престой за най-малките пътници. Тук майките имат възможност на спокойствие да се погрижат за удобното пътуване на своите деца преди полет. 

Стаите за майки с деца ще намерите лесно чрез указателните табели на Терминал 2, Заминаващи пътници, стерилна зона. 

 

Пътуване с деца или малолетни извън граница

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, моля посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина.

В линка може да бъде открита информация за:

  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;
  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;
  • Примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;
  • Случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;
  • Процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.

 

 

Last update date: 09.12.2021 Last update time: 02:48