Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Стажант "Експерт управление на човешките ресурси"

Код на избраната обява
INTERNHR22

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД -  летище Бургас, обявява  конкурс за  стажант „Експерт, управление на човешките ресурси“ /за срок от 6 месеца/


Основни задължения

 • Поддържане на лични трудови досиета на служителите на компанията;
 • Подготовка на документи в частта администриране на трудовите правоотношения;
 • Участие в процеса на назначаване и освобождаване на служители;
 • Подготовка на декларации и служебни бележки, касаещи служителите на компанията;
 • Участва в оформянето на личните трудови досиета и отразява всички промени в служебния статус на работещите в дружеството;
 • Отговаря за правилното попълване и навременно предаване на документи, свързани с административното обслужване на човешките ресурси;
 • Изготвя списъци на кандидатите за работа, осъществява контакт с тях при покана на интервю, както и във връзка с резултатите от извършения подбор;
 • Оптимизиране на обучителни графици и отчитане на инструктори.


Изисквания

 • Завършено висше образование в областта на човешките ресурси и/или мениджмънта;
 • Познания по английски език;
 • Отлични комуникационни и организационни умения, умения за работа в екип;
 • Към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес;
 • Без стаж и професионален опит по специалността.


Стажуването е по Проект „Нова възможност за младежка заетост“

По програмата имат възможност да кандидатстват безработни лица до 29 години включително и да отговарят на посочените изисквания. Само одобрените по документи ще бъдат поканени за интервю!

Кандидатствай