Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Шофьор на цистерна над 12 тона

Код на избраната обява
BOJDR12FUEL22

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД –летище Бургас  обявява прием на документи за временна позиция - Сезон 2022 за длъжност „Шофьор на цистерна над 12 тона“


Търсите си динамична работа в мултинационална среда? Искате да работите в екип от професионалисти? Станете част от екипа на летище Бургас!


Какво предлагаме ние?

 • Атрактивно и по-високо заплащане спрямо предходни сезони, съобразно стандартите на индустрията;
 • Трудов договор и пълно осигуряване, съгласно действащото българско законодателство;
 • Безплатни професионални обучения и допълнително възнаграждение за времето на провеждането им;
 • Допълнително възнаграждение за храна;
 • Застраховка трудова злополука;
 • Безплатно униформено облекло;
 • Ползване на безплатен служебен транспорт;
 • Ползване на безплатен паркинг на летище Бургас.


Основни задължения

 • Зареждане на специализираните автомобили за ГСМ с авиационно гориво;
 • Отвеждане автомобила до самолетната стоянка по очертаната схема за движение и подхожда към самолета спазвайки инструкциите;
 • Установяване на автомобила в покой и предприема действия за започване процеса на зарядка с гориво;
 • Проследяване дали горивозареждащите шлангове и заземяващия кабел са разгънати и куплирани;
 • Контролиране на техническото състояние на зачисления автомобил;
 • Носене на отговорност за правилното и нагледно водене на пътните листи на автомобила, който управлява;
 • Следене за техническото състояние на зачисления автомобил и за неговата нормална работа


Основни  изисквания

 • Средно образование; предимство е  техническо или химическо образование;
 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат "С+Е";
 • Професионален опит - минимум 2г. като шофьор, категория “C” и “Е”;
 • Свидетелство за превоз на опасни товари АДР.
Кандидатствай