Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Оператор зареждане с гориво

Код на избраната обява
BOJGSM0122

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – летище Бургас  обявява прием на документи за временна позиция - Сезон 2022 за длъжност „Оператор зареждане с гориво" в отдел “Горива и смазочни материали”


Търсите си динамична работа в мултинационална среда? Искате да работите в екип от професионалисти? Станете част от екипа на летище Бургас!


Какво предлагаме ние?

 • Атрактивно и по-високо заплащане спрямо предходни сезони, съобразно стандартите на индустрията;
 • Трудов договор и пълно осигуряване, съгласно действащото българско законодателство;
 • Безплатни професионални обучения и допълнително възнаграждение за времето на провеждането им;
 • Допълнително възнаграждение за храна;
 • Застраховка трудова злополука;
 • Безплатно униформено облекло;
 • Ползване на безплатен служебен транспорт;
 • Ползване на безплатен паркинг на летище Бургас.


Основни задължения

 • Участва в приемането на авиационно гориво от автоцистерни,влакови цистерни или от друго, указано във вътрешните инструкции място;
 • Зарежда автоцистерната с авиационно гориво от хидрант, зарежда въздухоплавателни средства (ВС) и други;
 • Извършва визуален контрол на автоцистерната и горивото;
 • След установяване на самолетна стоянка до ВС разпъва гориво зареждащите шлангове и заземяващия кабел и ги куплира към самолета;
 • При подаване на гориво към ВС следи измервателните уреди да не превишават нормите и цялостния процес на зареждане;
 • Оформя първичния документ за извършената услуга и го предоставя за подпис на отговорно лице от екипажа, представител на заредения самолет;
 • Отговаря за предотвратяване замърсяването и оводняването на авиационното гориво;
 • Носи отговорност за спазване технологичните изисквания за работа с авиационно гориво и противооблединителна течност;
 • Отговаря за правилното и нагледно водене и съхранение на документацията в отдел Горива и Смазочни Материали (ГСМ).


Основни  изисквания

 • Средно образование; предимство е  техническо или химическо образование;
 • Средно образование- предимство Техническо/химическо;
 • Професионален опит - предимство минимум 1 година трудов стаж за работа с горива и в ГСМ бази;
 • Свидетелство за правоуправление категория В.
Кандидатствай