Всички пътници и техния ръчен багаж минават през щателна проверка сигурност за забранени предмети и за спазване на ограниченията за пренос на течности на борда на самолета. Целият багаж трябва да бъде проверен, независимо от големината. 

Пътниците могат да вземат със себе си в самолета всякакви течности, закупени след преминаване проверка сигурност, тъй като тези стоки преминават отделни проверки. Това включва бутилирана вода, вина и други алкохолни напитки, парфюмерийни и козметични стоки или медицински стоки и храна.

За да предпази пътниците от новите опасности от течни експлозиви, ЕС въведе нови изисквания за сигурност. За да се избегнат ненужни закъснения на летището, всеки пътник трябва да бъде запознат с правилата за ръчен багаж. Моля да вземете предвид следната информация:

 

За повече информация, можете да се свържете с нас:

Тел: 00359 56 870 206 - дежурен инспектор отдел "Сигурност"