Пътуване с домашни любимци


Кратък филм можете да намерите ТУК.

Превозването на домашни любимци в самолета трябва да бъде упоменато още по време на резервацията, тъй като има ограничение в броя на едновременно превозваните животни на борда на един самолет. Животните трябва да се превозват в специални клетки, съответстващи на тяхното тегло и размери. Изключение са кучетата-водачи за хората с увредено зрение. Когато избирате клетка, обърнете внимание тя да бъде достатъчно голяма, за да може животното да стои свободно, да се обръща и да ляга. Ако искате да намалите стреса, предизвикан от пътуването, трябва да купите клетката по-рано за да може домашният любимец да свиква с нея.
Ако пътувате и сте придружени от своя домашен любимец трябва да знаете ветеринарно-санитарните изисквания,на които трябва да отговаря. Вие сте отговорни за изискванията за влизане на вашия домашен любимец.

 • Максималният брой домашни любимци, които могат да придружават собственика или упълномощено лице при едно-единствено движение с нетърговска цел, е не повече пет.
 • Максималният брой може да превишава пет, акo движението с нетърговска цел на домашни любимци е с цел участие в състезания, изложби или спортни събития или за тренировка за такива мероприятия и домашните любимци са на повече от шест месеца.
  Движение на домашни любимци може да се извършва само при условие ,че животните отговарят на следните условия:
 • маркирани са чрез имплантиране на транспондер(чип) или чрез ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г.
 • те са ваксинирани против бяс и датата на поставяне на ваксината трябва да не предхожда датата на поставяне на транспондера или татуировката . Трябва да изчакате 21 дни, считано от датата на ваксинацията против бяс, преди да отпътуването.
 • и са придружени от валиден паспорт издаден от страна членка на ЕС или ветеринарно-санитарен сертификат по образец.
  Собственикът предоставя ветеринарно-санитарния сертификат и домашния любимец за проверка на официалния ветеринарен лекар на Летище Бургас.
  Ако при проверките, се установи, че домашният любимец не отговаря на условията, официалния ветеринарен лекар, след консултация със собственика решава
  дали да:
  а) върне домашния любимец в държавата
  б) изолира домашния любимец под официален надзор
  с) да евтаназира домашния любимец
  Разходите за връщането, изолирането или евтаназирането на домашния любимец се заплащат от собственика или упълномощено лице. Регл.576-2013-EC

  Влизане или обратно връщане в BG от страна членка на ЕС.

  Когато влизате или се връщате в BG, от друга страна от ЕС е необходимо домашният любимец да има :
 • Микрочип
 • ваксинация против бяс
 • паспорт за домашни любимци или ветеринарен сертификат от трета страна съгласно Регл. 577-2013-ЕС.

Влизане в BG от страни извън ЕС

При влизане в BG, от страна, която не е членка на ЕС е необходимо:

 • микрочип или ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011г.
 •  ваксинация против бяс
 • валиден паспорт за домашни любимци издаден от страна членка на ЕС или официален ветеринарно-санитарен сертификат по образец издаден от страна извън ЕС съгласно Регл. 577-2013-ЕС.

  ВАЖНО – преди пътуването

  За определени държави -Украйна, Казахстан, Грузия, Армения, Израел, Кувейт и др. които не са посочени в списъка на Регл.1219-2014-EC(виж целия списък) , се изисква изследване на титърът на антителата срещу бяс. Изследването трябва да се извърши в одобрени лаборатории, които са посочени на следните линкове - Одобрени лаборатории за изледване на бяс в Трети страни , Одобрени лаборатории за изледване на бяс в ЕС.
  Резултатите от тестовете за титруване на антитела срещу бяс, трябва да се документират в съответния раздел на идентификационния документ. Тестът за титруване на антитела срещу бяс, трябва да бъде извършен върху кръвна проба, взета най-рано 30 дни след датата на ваксинацията и не по-малко от три месеца преди датата на пътуването.

Изисквания са посочени в следните нормативни актове на ЕС:

* Регл.576-2013-EC - относно движението с нетърговска цел на домашни любимци- кучета,котки и порове – в сила от 29.12.2014 год.
*Регл.577-2013-EC - образци на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове- в сила от 29.12.2014 год.
* Реш.2007-25-EC- за птици домашни любимци

За повече информация посетете следната страница:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_bg.htm , http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en