Летище Бургас служи не само като авиационна платформа, но и като многофункционални локации с много привлекателни възможности за търговия на дребно. В отварянето на новия пътнически терминал на Летище Бургас, сега се предлагат привлекателни зони за търговия на дребно, за уникални храни и напитки, както и удобни открити площи. Разнообразието от търговски площи е интегрирано в новите терминали и на двете летища и са разположени по маршрута на преминаване както на пристигащите, така и на заминаващите пътници. Летищата включват портфолио от уникални и международно признати аутлети за храни, напитки, магазини, безмитни магазини и магазини за сувенири.

Екипи за управление на категориите, разполагащи с подходящо ноу-хау, осигуряват сътрудничество на всеки етап, от тръжните процедури, наемането и етапите на планиране. Нашите екипи осигуряват сътрудничество на концесионерите и работят в тясна връзка с тях, в дух на партньорство. Сътрудничеството включва пазарен анализ, анализ на клиентите и непрекъснато управление на качеството за повишаване и осигуряване на техните бизнес успехи.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (на осн. чл. 298 от Търговския закон) за сключване, действие и прекратяване на Договор за експлоатация на търговска дейност на територията на летище Варна и летище Бургас

 

Контакти:

Заведения за хранене и обмяна на валута

Търговски отдел

Жулиета Люцканова

Тел: +359 52 57 32 40

Мобилен: +359 882 909 354

E-mail: zhulieta.lyutskanova@fraport-bulgaria.com

 

Безмитен магазин

Търговски отдел

Весела Николова

Тел: +359 52 573 224

Мобилен: +359 882 909 355

E-mail: vesela.nikolova@fraport-bulgaria.com

 

Други търговски площи

Търговски отдел

Ирина Кръстева

Тел: +359 56 87 01 14

Мобилен: +359 884 801 303

E-mail: irina.krasteva@fraport-bulgaria.com

 

Паркинг

Търговски отдел

Десислава Иванова

Тел: +359 56 87 01 09

Мобилен: +359 885 406 620

E-mail: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com