Информация относно ветеринарно-санитарните изисквания, които се прилагат при движение с нетърговска цел на домашни любимци на територията на Общността и въвеждане на пратки с продукти от животински произход за лична консумация.

Пътуване с домашни любимци
 
Изисквания са посочени в следните нормативни актове на ЕС:
·         Регл.576-2013-EC - относно движението с нетърговска цел на домашни любимци- кучета,котки и порове – в сила от 29.12.2014 год.
·         Регл.577-2013-EC - образци на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове- в сила от 29.12.2014 год.
·         Реш.2007-25-EC - за птици домашни любимци
 
За повече информация посетете:
 
 
Забрана за внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти, мляко и млечни продукти за лична консумация.
 
Изисквания са посочени в следните нормативни актове на ЕС:
·         Регл.206-2009-EC относно въвеждане на пратки с продукти от животински произход за лична консумация
 
За повече информация: